AEROBIC logo

Späť na homepageSitemapKontakt

         Novinky NOVINKY: 

 

          Aerobic E-Shop         Aerobic Kalendár         Aerobic Inštruktori         Aerobic A.S.A.         Aerobic Fitcentrá         Aerobic Články         Aerobic Burza         Aerobic Kontakt
 
    Aerobic Články
Aerobic & Fitness
Súťaže
Výživa a pitný režim
Aerobikové školy
Podujatia
Recepty zdravej výživy
Zdravie - životný štýl

Powerjoga Akadémia Slovensko Powerjoga Akadémia Slovensko

Zobraziť veľký náhľad

Powerjoga Akadémia Slovensko

Vzdelávacie zariadenie akreditované MŠ SR

 

Vás pozývajú na  vzdelávací program

 

Inštruktor jogy - špecializácia powerjoga

 

 

 

 

Powerjoga - je systém, ktorý je vyvinutý z jogy. Rozvíja  súčasného človeka po fyzickej stránke aj duševnej a je veľmi prístupný súčasnému človeku. Možno ste sa s týmto systémom jogy stretli, alebo ste o ňom čítali či počuli. Chceme potešiť všetkých záujemcov o cvičenie powerjogy na Slovensku.  Od januára 2009 uvádzame na Slovensku vzdelávací systém, ktorý je  akreditovaný MŠ SR.

Inštruktor jogy - špecializácia powerjoga. Od januára pripravujeme nové stránky www.powerjoga.sk, kde nájdete všetky informácie týkajúce sa powerjogy, vzdelávacieho programu a sprievodných akcii.  Na jar a jeseň sa uskutočnia  prezentácie powerjogy vo viacerých mestách na Slovensku pod názvom „ Zoznámte sa s powerjogou", ktoré budú určené pre širokú verejnosť.  S lektormi Václavom Krejčíkom a Michaelou Hluchovou strávite príjemné chvíle cvičenia  a relaxácie. V máji 23. sa bude konať 2. Kongres powerjogy&jogy v Piešťanoch. O všetkých akciách a termínoch Vás budeme informovať na  www.powerjoga.skwww.jogaskoleni.cz.

Rozšírte rady inštruktorov Power Yoga Akademie a veďte ľudí k zdravému životnému štýlu. Sme tu teraz práve pre Vás, s nami to dokážete! 

 

 

 

 

 

Inštruktor jogy - špecializácia powerjoga

 

Cieľom vzdelávacieho programu Inštruktor jogy - špecializácia powerjoga je poskytovať nové a rozšíriť už nadobudnuté poznatky v oblasti športu, pohybu a relaxácie. Jeho význam pre zdravie, pre fyzický, psycho-sociálny a kultúrny rozvoj človeka. Cieľom je  ukázať a naučiť ako začleňovať tieto poznatky do životného štýlu. Týmto vzdelávacím programom chceme zaistiť odbornú prípravu profesionálov, ktorí  budú pomáhať jednotlivcom a skupinám rozvíjať ich osobné schopnosti, či už fyzické alebo psychické a zdokonaľovať ich.  Vzdelávací program Inštruktor jogy - špecializácia powerjoga vychádza z  najnovších trendov v oblasti životného štýlu. Je obohatený o nové trendy a prístupy, ale aj o praktiky, ktoré  sa osvedčili behom tisícročí. Tento smer pohybovej aktivity sa sústreďuje na riadený, vedomý pohyb, ktorý prospieva k uvedomeniu si vlastného tela a vďaka vlastnému prežívaniu a precíteniu umožňuje ďalšie seba zdokonaľovanie nielen v oblasti telesnej, ale aj duševnej. Pravidelný mentálny a relaxačný tréning patrí k nezastupiteľným prostriedkom na odbúranie stresu a psychohygieny  človeka.   

 

Powerjoga je systém, ktorý je vyvinutý z klasickej jogy. Je to výber a súhrn pozícií  kombinovaných do systému sily a natiahnutia využívajúci strečingové a rehabilitačné metódy. Powerjoga využíva jednotlivé základné pozície z jogy, ktoré sú chronologicky zoradené v dynamickom slede za sebou. Cvičenie prebieha v pokojnom tempe, ktoré je dôležité pre zaujatie a zvládnutie správne technicky prevedených pozícii s dôrazom na kvalitu dýchania. Powerjoga ako štýl cvičenia je  oslobodená od klasickej filozofie jogy a venuje sa prioritne fyzickému aspektu. Ale predsa, vďaka nerozlučiteľnosti tela, mysle a emócií, je to metóda pôsobiaca na vnútorný rozvoj osobnosti, duševnú koncentráciu.Systém jogy a powerjogy vychádza z princípu psycho-fyzického  tréningu, ktorého podstata je, že pri pohybe musí celé telo spolupracovať a nie je to len práca jedného svalu, či svalovej skupiny. Toto cvičenie  zlepšuje prepojenie centrálnej nervovej sústavy s pohybovým aparátom, odstraňuje nedostatky v rámci fyzického rozvoja človeka (svalové dysbalancie, nesprávne pohybové vzorce) a zároveň pomáha odbúra stres a zlepšuje koncentráciu. Výsledkom je radosť z pohybu, zlepšenie výkonnosti a pružnosti, pohyb bez obmedzení a zranení. Tento systém jogy je veľmi prístupný širokej verejnosti. Pomalé cvičenia s upriamením na koncentráciu tela a mysle začínajú byť pre západnú civilizáciu racionálnym systémom, ktorý rozvíja  súčasného človeka po fyzickej stránke aj duševnej. Je cestou k uvedomeniu si vzťahu medzi fyzickým telom a mysľou. V dôsledku životného štýlu, ktorý dnes žijeme - málo pohybu, nevyvážená strava, stres -  ľudia zanedbávajú svoje telo, podliehajú depresiám, psycho-somatickým ochoreniam. Jedným  z dôvodov, prečo powerjoga začala byť veľmi obľúbená, je fakt, že  pomáha k pocitu harmónie, celistvosti.

 

 

Vzdelávací program je zameraný na poskytovanie takého vzdelania, ktoré pripraví odborníkov pre oblasť športu - pre  túto dynamicky sa rozvíjajúcu sféru. V konkrétnosti ide poznatky a zručnosti hlavne z oblasti jogy a powerjogy, ktoré absolventovi umožnia samostatne viesť hodiny powerjogy a pritom uplatniť primerané metódy nácviku a tréningu pohybových činností rôznych vekových a sociálnych vrstiev a skupín ľudí. Naučia sa ako správne technicky cvičiť  a učiť jednotlivé pozície, ako správne praktizovať dychové techniky, ako pracovať s telom, ako komunikovať s klientelou. Inštruktor by mal inšpirovať ľudí k rozvíjaniu a skvalitňovaniu zdravého životného štýlu.

 

Zámerom je:

 • naučiť účastníkov zákonitosti biologického, fyziologického a psychického vývinu človeka, motorické aspekty športu a rekreácie, chápať význam pojmov telesnej zdatnosti, výkonnosti, zaťažovania, adaptácie, rozumieť procesuálnej stránke športového a zdravotného tréningu, fyziologické, didaktické, psycho-sociálne a zdravotné zákonitosti pohybovej činnosti a športového výkonu, pedagogicko-psychologickú interpretáciu vo výchove a vzdelávaní mládeže a dospelých, je spôsobilý efektívne kooperovať a komunikovať s odbornou a laickou verejnosťou
 •  

 • poskytnúť účastníkom prehľad o joge jej smeroch a systémoch, teóriách a praktikách.
 • Inštruktor jogy - špecializácia  powerjoga I. stupňa : rozsah  prípravy 50 hodín

  Získava najnižšiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent  I. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti telovýchovného smeru joga - špecializácia powerjoga, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu a cvičebné jednotky na úrovni športu pre všetkých, so záujemcami všetkých vekových kategórii. Rozsah prípravy je 50 hodín  v rámci intenzívneho pobytového sústredenia, či v rámci predĺženého víkendu. Maximálna výučba je 8 hodín denne s pravidelnými prestávkami v rámci učebného dňa. (študijný plán všeobecných a špeciálnych predmetov)

  Inštruktor jogy - špecializácia  powerjoga II. stupňa : rozsah  prípravy 100 hodín

  Získava štvrtú  najvyššiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent  II. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti telovýchovného smeru joga - špecializácia powerjoga, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu a cvičebné jednotky na úrovni výkonnostného športu mládeže a športu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách. (pre deti a mládež na školách, mimoškolská činnosť, športové kluby) Rozsah prípravy je  100 hodín. Výučba prebieha v rámci dvoch častí. Každá časť obsahuje  50 hodín výučby teoretickej a praktickej. Maximálna výučba  je  8 hodín denne, s pravidelnými prestávkami v rámci učebného dňa.  V rámci týchto učebných hodín  ide o rozšírenie  a prehĺbenie poznatkov a vedomostí v oblasti všeobecných a špeciálnych predmetov a praxe. (študijný plán všeobecných a špeciálnych predmetov)

  Inštruktor jogy - špecializácia  powerjoga III. stupňa  : rozsah prípravy 150 hodín

  Získava tretiu  najvyššiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent  III. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti telovýchovného smeru joga - špecializácia powerjoga, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu  na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých. Rozsah prípravy je  150 hodín. Výučba prebieha v rámci troch častí. Každá časť obsahuje  50 hodín výučby teoretickej a praktickej. Maximálna výučba  je  8 hodín denne, s pravidelnými prestávkami v rámci učebného dňa.  V rámci týchto učebných hodín  ide o ďalšie rozšírenie  a prehĺbenie poznatkov a vedomostí v oblasti všeobecných a špeciálnych predmetov a praxe. (študijný plán všeobecných a špeciálnych predmetov)

  Vzdelávací systém je vypracovaný v súlade s Jednotným vzdelávacím systémom (JVS) v športe v Slovenskej republike.Minimálna doba medzi stupňami I., II., III. je min. 1 roky praxe.

  Informácie na www.powerjoga.sk, www.jogaskoleni.cz, michaela.sbalance@gmail.com

   

     Späť
   
   
       Nákupný košík
  Nákupný košík 0,- €
  Objednať tovar
  Vyprázdniť košík
  Obchodné podmienky
       Prihlásenie  Ak ešte nemáte svoje
  konto, zaregistrujte sa.
  Registrácia    Domov | Obchodné podmienky | Osobné údaje | Kontakt | Výmena ikoniek

  ISTUDIO webdesign & programming